Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava

info@arseos.eu

Bratislavská ŠUPKA

Hommage à Jozef Brimich


Očakávaná kniha uzrie svetlo sveta 31. januára 2017


V rámci prieskumu záujmu, prosíme vás, ktorí máte o knihu a celý projekt záujem o vyplnenie formulára vpravo. Táto stránka je dočasne zredukovaná len na kontaktný a komunikačný priestor šupkárov. Chceme sa vyhnúť riziku straty resp. nepovšimnutia si správ v záplave informácií na sociálnej sieti aj keď tá zostane funkčná. Vyplnenie formulára má informačný význam avšak výsledky prieskumu nám pomôžu pri rozhodovaní o následných marketingových krokoch.Prieskum záujmu

Priezvisko + rodné